ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ประกาศสพป.อบ.3 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงแถบ สังกัดสพป.อบ.3
ประกาศโรงเรียนบ้านดงแถบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคารว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH