Notice: Undefined index: s_id in /home/ubongoth/domains/ubon3.go.th/public_html/pnews_all.php on line 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
​การย้ายข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตำ​แหน่ง​ครู​ สังกัดสำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ (กรณี​ปกติ) ปี​ พ.ศ.​๒​๕​๖​๔
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ เรื่องรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.อุบลราชธานีเขต3
ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 3
ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างสอน ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ประกาศสพป.อบ.3 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงแถบ สังกัดสพป.อบ.3
ประกาศโรงเรียนบ้านดงแถบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคารว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH