รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ: 04/01/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ: 15/12/2564 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ประกาศ: 09/11/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3

วันที่ประกาศ: 16/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 01/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 29/01/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฯ

วันที่ประกาศ: 22/12/2564 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ประกาศ: 15/12/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศขายไม้สัก โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ: 27/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ประกาศ: 19/06/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH