ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

11/05/2565 ผู้โพสต์ นายอนุภัทร แสงฉวี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09/05/2565 ผู้โพสต์ นายอนุภัทร แสงฉวี
รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

22/04/2565 ผู้โพสต์ นายอนุภัทร แสงฉวี
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

31/03/2565 ผู้โพสต์ นางสาวทุติยา แสนทวีสุข
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

08/03/2565 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

02/03/2565 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

12/02/2565 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

29/01/2565 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

04/01/2565 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

15/12/2564 ผู้โพสต์ นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน
รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

09/11/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

19/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

19/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3

16/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการทุจริตในการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

15/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 3

01/02/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

29/01/2564 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.อุบลราชธานีเข

17/08/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
(แก้ไข)ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพ

14/08/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.อุบลร

13/08/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 3

05/08/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปี พ.ศ.2563

04/03/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

26/02/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

05/02/2563 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
9 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะ

9/12/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 6 ธันวาคม ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) การก่อตั้งพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 156 ปี

06/12/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จิตอาสา ยอดเยี่ยม ให้กับศูนย์เฉพาะกิจและ

09/12/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 และคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพนาพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังส

06/12/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (Test Blue Point)

03/12/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 25 พ.ย.62 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ประธานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชการที่ 6

26/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 21 พ.ย. 62 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีรับมอบ และเปิดอาคารใหม่โรงเรียนบ้านหนองขุ่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

25/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 19 พ.ย. 62 คณะกรรมการกำกับติดตามงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย สพป.อบ.3 นำโดยผอ.กลุ่มส่งเสริมและผอ.กลุ่มการเงิน ออกกำกับติดตาม การคัดกรองภาวะทุพโภชนาก

21/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 19 พ.ย. 62 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

21/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 19 พ.ย. 62 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักเรียน

21/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมครูวิชาการในการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านระดับชั้นประถมปีที่ 1

15/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 13 พ.ย.62 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมพิธีแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

14/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

11/11/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
สพป.อบ.3 นำตัวแทนลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21

31/10/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานี

28/10/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 และคณะร่วมพิธีวันปิยะมหาราช

24/10/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ.2562-2565)

28/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 20 สิงหาคม 62 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

21/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 12 สิงหาคม ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 และคณะเข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

13/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 เปิดการอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

06/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 เยี่ยมงานลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

06/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศผลการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี2562 ภายใต้โครงสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมือง

19/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

10/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณธกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษาของ สพป.อบ.3

10/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

9/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH