ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ: 04/03/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ: 26/02/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ประกาศ: 05/02/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 9 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะ

วันที่ประกาศ: 9/12/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 28/05/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ประกาศ: 26/05/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 07/05/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 05/05/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ประกาศ: 19/06/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))

วันที่ประกาศ: 27/02/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วันที่ประกาศ: 08/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ฌ.ส.อ. เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ประกาศ: 04/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
การอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH