ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ประกาศ: 11/05/2565 ผู้ประกาศ : นายอนุภัทร แสงฉวี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ประกาศ: 09/05/2565 ผู้ประกาศ : นายอนุภัทร แสงฉวี

 รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ประกาศ: 22/04/2565 ผู้ประกาศ : นายอนุภัทร แสงฉวี

 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

วันที่ประกาศ: 31/03/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวทุติยา แสนทวีสุข

 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันที่ประกาศ: 08/03/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3

วันที่ประกาศ: 16/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 01/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 29/01/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 03/02/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 02/02/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 02/02/2565 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฯ

วันที่ประกาศ: 22/12/2564 ผู้ประกาศ : นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธิน

อ่านเพิ่มเติม

  • (สตผ.) การสร้างความรู้ความเข้าใจ แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

การอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH