นับถอยหลังการสอบประจำปีการศึกษา 2562

 9 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะ

วันที่ประกาศ: 9/12/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 6 ธันวาคม ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชน์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) การก่อตั้งพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 156 ปี

วันที่ประกาศ: 06/12/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จิตอาสา ยอดเยี่ยม ให้กับศูนย์เฉพาะกิจและ

วันที่ประกาศ: 09/12/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 และคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพนาพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังส

วันที่ประกาศ: 06/12/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 18/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 15/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

วันที่ประกาศ: 13/07/2562 ผู้ประกาศ : นายเฉลิมพล สายหอม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี่ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม

วันที่ประกาศ: 09/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วันที่ประกาศ: 08/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรับสมัครสมาชิก ฌ.ส.อ. เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ประกาศ: 04/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด

วันที่ประกาศ: 19/06/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ: 06/06/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
การอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH