ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.อุบลราชธานีเข

วันที่ประกาศ: 17/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 (แก้ไข)ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพ

วันที่ประกาศ: 14/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.อุบลร

วันที่ประกาศ: 13/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 05/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ: 04/03/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 05/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างสอน ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาเอกนาฎศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)

วันที่ประกาศ: 29/07/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป

วันที่ประกาศ: 23/07/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 28/05/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศขายไม้สัก โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ: 27/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ประกาศ: 19/06/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))

วันที่ประกาศ: 27/02/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วันที่ประกาศ: 08/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
การอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH