รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ประกาศ: 09/11/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3

วันที่ประกาศ: 16/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่ประกาศ: 19/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อบ.3

วันที่ประกาศ: 16/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สพป.อุบลราชธานีเขต 3

วันที่ประกาศ: 01/02/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

วันที่ประกาศ: 29/01/2564 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศขายไม้สัก โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ: 27/08/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ประกาศ: 19/06/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))

วันที่ประกาศ: 27/02/2563 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

 การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

วันที่ประกาศ: 08/07/2562 ผู้ประกาศ : นายวรุท เกษเพ็ชร์

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
การอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH